E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI VE ULAŞTIRMA BAKANI VEKİLİ) : Tütünde taban fiyatının tatbik edilemeyeceğine, mühim olanın ortalama alımların ekiciyi tatmin etmesi olduğuna, Tekel İdaresinin destekleme alımlarına devam edeceğine ve piyasanın da zamanında açılacağına dair
62 17 296:297