E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler NİHAT KÜRŞAT (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın, Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 48. Birleşiminde, turizm ve turistik tesislerin ihtiyacı için kotalardan veya yabancı sermayeden memlekete girmesi istenmiyen bâzı eşyanın ithal edilmekte bulunduğuna dair demecine cevabı.
39 49 576:579