E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar NİHAD KÜRŞAD (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1966 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
33 45 295:305
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar NİHAD KÜRŞAD (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, 29 Mayıs 1966 Pazar günü Eskişehir'de oynanan Eskişehir-Bursa futbol maçına dair sözlü sorusuna cevabı
37 4 106
3 Söz Alanlar NİHAD KÜRŞAD (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Samsun' Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna dair sözlü sorusu münasebetiyle
37 5 140
4 Söz Alanlar NİHAD KÜRŞAD (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin Tüzün'ün «Pamukkale» ye dair sözlü sorusuna cevabı
37 5 148
5 Söz Alanlar NİHAD KÜRŞAD (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1967 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 33 1177:1187
6 Söz Alanlar NİHAD KÜRŞAD (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 48. Birleşimde turizm ve turistik tesisler ihtiyacı için kotalardan veya yabancı sermayeden memlekete girmesi istenmiyen bâzı eşyanın ithal edilmekte bulunduğuna dair demecine cevabı
39 49 576:579
7 Söz Alanlar NİHAD KÜRŞAD (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Hasan Kangal'ın, İstanbul'a gelecek bir turist kafilesinin karşılanması şekli ile Millî Saraylarda toplantılar yapmalarının millî duygularımıza aykırı olduğuna dair demecine cevabı
39 50 601:603
8 Söz Alanlar NİHAD KÜRŞAD (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, Turizmi geliştirmek için alınan tedbirlere dair sözlü sorusuna cevabı
40 58 193:194 196:199
9 Söz Alanlar NİHAD KÜRŞAD (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, televizyon yapımına dair sözlü sorusuna cevabı
40 64 308
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
10 Söz Alanlar NİHAD KÜRŞAD (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1968 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
45 32 1141:1155
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
11 Söz Alanlar NİHAD KÜRŞAD (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 33 675:686