E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsü 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle,
25 32 374:377
2 Söz Alanlar MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
25 32 398:402
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsü 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
30 30 416:419
4 Söz Alanlar MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
30 30 428:436 438