E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (ADANA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Necip Seyhan'ın, uzun zamandan beri kapalı bulunan Hakkâri ili yollarına dair gündem dışı demeci münasebetiyle
3 37 591:592
2 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (ADANA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Cumhuriyet senatosu Kontenjan Üyesi Hidayet Aydıner'in, İstanbul Boğazına yapılacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü sorusu ve Başbakan adına Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in cevabı
4 56 431:434
3 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (ADANA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erinme Kontrollü Karayolları kanunu tasarısı münasebetiyle
4 64 634:635
4 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (ADANA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bursa Üyesi İhsan Sabri Çağlayangil'in geçen birleşimde Türkiye İran karayolu ulaşımı hakkında yapmış olduğu gündem dışı konuşması münasebetiyle
5 71 13:14
5 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (ADANA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanunu tasarısı münasebetiyle
5 76 203
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
6 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (ADANA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
7 11 332:333
7 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (ADANA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1973 yılı Bayındırlık Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
8 25 508:516
8 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (ADANA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla 1973 yılma ertelenmiş bulunan Mahalli İdare seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
12 78 756 763:764
9 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (ADANA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 15.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu münasebetiyle
12 78 747
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
10 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (ADANA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu'nun, Sakarya'da meydana gelen son sel âfeti dolayısıyle, Sakarya nehrinin ıslahı için alınması gereken tedbirler ve son Zamanlarda meydana gelen et sıkıntısı hakkındaki gündem dışı demecine cevabı
4 70 792:793