E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (ADANA) (BAYINDIRLIK BAKANI VE MİLLİ EĞİTİM BAKAN VEKİLİ) : Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi kuruluş kanunu tasarısı münasebetiyle
4 41 36