E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET YÜCELER (KAYSERİ) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
36 30 337:342
2 Söz Alanlar MEHMET YÜCELER (KAYSERİ) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşünülen alkaloid fabrikasına dair sözlü sorusuna Başbakan adına cevabı.
37 55 455
3 Söz Alanlar MEHMET YÜCELER (KAYSERİ) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Akıp Aksaç'ın, Kırşehir İlinde, 1977 yılında buğday mahsulüne arız olan «Kınacık hastalığına dair sözlü sorusu münasebetiyle.
37 55 457
4 Söz Alanlar MEHMET YÜCELER (KAYSERİ) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Mukbil Abay'ın, Konya İlinin Güney bölgesindeki üzüm üreticilerinin durumuna dair sözlü sorusu münasebetiyle.
37 55 459
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar MEHMET YÜCELER (KAYSERİ) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : 1979 Yılı Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
42 39 308:313