E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : 1966 yılı Sanayi Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
33 45 247:256
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : 1967 yılı Sanayi Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 32 1134:1137
3 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal edilip Hopa iskelesine indirilen çimentolara dair sözlü sorusuna cevabı
39 50 609
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : 1968 yılı Sanayi Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 31 1098:1110
5 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Sümerbank ve iştiraklerinin, 1964, 1965, 1966 yılları hesap neticeleri hakkında
48 69 298:300 318:322 327 330:331
6 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Divriği Madenleri Müessesesi, Maden Hurdacılığı TAŞ 1964, 1965, 1966 yılları hesap neticeleri hakkında
48 69 279:280
7 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Azot Sanayii, Çimento Sanayii, Selüloz ve Kâğıt Sanayii 1964, 1965, 1966 yılı hesap neticeleri hakkında
48 73 526:529
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
8 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Sanayi Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı münasebetiyle
51 32 589:603
9 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
51 35 921:922