E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (AFYONKARAHİSAR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
26 74 858:859 861 864
2 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (AFYONKARAHİSAR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 80 368:370
3 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (AFYONKARAHİSAR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Sanayi Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 83 640:651