E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (SANAYİ BAKANI) : Sanayi Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçe münasebetiyle
56 38 371:391
58 72 552
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (SANAYİ BAKANI) : Sanayi Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
63 35 245:254 257:292