E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (SAMSUN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Köy İşleri Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 33 777:785
2 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (SAMSUN) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bursa Üyesi Saffet Ural'ın, köy yolları ve köylerin elektriklendirilmesi işinin geçen yıllara nazaran yavaşladığına, yol ve elektrik 1/3 hisselerini temin için meraların ekime açıldığına dair demecine cevabı
52 52 646:647