E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj inşası ve Baraj Gölünün teşekkülü konusunda işbirliğine dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
22 69 551
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
26 37 457:466
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 35 668:678