E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ (ADANA) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1980 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
46 34 148:151