E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET ORHAN TUĞRUL (BİLECİK) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
63 34 145:152