E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Neşet Çetinaş'ın, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarına dair sözlü sorusuna cevabı
5 87 336:339
2 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, TC Ziraat Bankasının kredi politikasında önemli tuttuğu esaslara dair sözlü sorusuna cevabı
5 90 382:383 387:389
3 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı'nın, bu sene Doğu illerinde kıtlık yüzünden mahsul alamıyan vatandaşlar için ne gibi tedbirler alındığına dair sözlü sorusuna cevabı
5 90 391
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci'nin, su ürünlerinin istihsali ve ihracatımızın geliştirilmesine dair sözlü sorusuna cevabı
7 18 383:386
5 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 39 251:261
6 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'nun 27 Eylül 1962 tarihli Kararnameye dair sözlü sorusuna cevabı
10 43 22:24
7 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin radyo, ofis, trafik nükleer ve harb tekniklerindeki durumumuza dair sözlü sorusuna cevabı
10 43 31
8 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin Haward International Inc. Firması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
10 58 604:605 615:616