E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET HAYRİ MUMCUOĞLU (TEKİRDAĞ) (ADALET BAKANI) : Yargıtay kanunu tasarısı münasebetiyle
11 66 303:304
2 Söz Alanlar MEHMET HAYRİ MUMCUOĞLU (TEKİRDAĞ) (ADALET BAKANI) : Devlet Güvenlik Mahkemelerimin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
12 77 654:655 661 670:673 681 694
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar MEHMET HAYRİ MUMCUOĞLU (TEKİRDAĞ) (ADALET BAKANI) : İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki kanunun hatalı uygulandığına dair 5. Birle simdeki gündem dışı demecine cevabı
13 6 159:162
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar MEHMET HAYRİ MUMCUOĞLU (TEKİRDAĞ) (ADALET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
19 27 180:181
5 Söz Alanlar MEHMET HAYRİ MUMCUOĞLU (TEKİRDAĞ) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
20 32 277
6 Söz Alanlar MEHMET HAYRİ MUMCUOĞLU (TEKİRDAĞ) (ADALET BAKANI) : 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
21 43 292:293