E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET CAN (ADANA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
35 26 282:284
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar MEHMET CAN (ADANA) (ADALET BAKANI) : 1979 yılı Adalet Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
42 39 285:287
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar MEHMET CAN (ADANA) (ADALET BAKANI) : 13 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanuna 3 ek madde ile geçici 7. maddeye bir fıkra ve bir geçici madde ilavesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
37 62 669:670