E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET ALTINSOY (NİĞDE) (DEVLET BAKANI) : 1965 yılı Başbakanlık 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 77 135:136
2 Önergeler MEHMET ALTINSOY (NİĞDE) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât kanunu tasarısının havale edildiği komisyonlardan üçer üye alınmak suretiyle teşkil olunacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında
28 89 204
3 Söz Alanlar MEHMET ALTINSOY (NİĞDE) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı ve görevleri hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
29 100 25:27
29 101 74:75 77 80 85 89 94 98
4 Söz Alanlar MEHMET ALTINSOY (NİĞDE) (DEVLET BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
30 112 153