E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler MEHMET İHSAN TOPALOĞLU (GİRESUN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu'nun, kömür fiyatlarına yapılan zammın müessese açıklarını kapatmak, istihsal maliyetinden aşağı satışları önlemek suretiyle işletmeleri daha rantabl çalışır hale getirmek ve bu suretle karaborsayı ortadan kaldırmak olduğuna ve vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanacağına dair
66 101 590
2 Demeçler Ve Söylevler MEHMET İHSAN TOPALOĞLU (GİRESUN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu'nun, Zonguldak'taki işçi yapı kooperatiflerinin faaliyetlerinin durdurulması için Bakanlıkça herhangi bir talimat verilmediğine, bu faaliyetlerin ilgili müessesece durdurulduğuna dair
66 102 625:626
3 Söz Alanlar MEHMET İHSAN TOPALOĞLU (GİRESUN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak'taki işçi yapı kooperatiflerinin faaliyetlerinin durdurulması için Bakanlıkça her hangi bir talimat verilmediğine, bu faaliyetlerin ilgili müessesece durdurulduğuna dair demeci
66 102 625:626
4 Demeçler Ve Söylevler MEHMET İHSAN TOPALOĞLU (GİRESUN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu'nun, Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk'ün, geçen birleşimde yaptığı gündem dışı konuşmada ileri sürdüğü iddiaların gerçek dışı beyanlar olduğuna, 12 Mart Muhtırasından sonra bâzı idarecilerin değişmesi zarureti hâsıl olduğundan bu yola gidildiğine dair
67 118 787:790
5 Söz Alanlar MEHMET İHSAN TOPALOĞLU (GİRESUN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bolu Üyesi Alâettin Yılmaztürk'ün, geçen birleşimde yaptığı gündem dışı konuşmada ileri sürdüğü iddiaların gerçek dışı beyanlar olduğuna, 12 Mart Muhtırasından sonra bâzı idarecilerin değişmesi zarureti hâsıl olduğundan bu yola gidildiğine dair demeci
67 118 787:790