E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, 1960-1961 yılında harice kaç ton arpa satıldığına dair sözlü sorusuna, Başbakan adına cevabı münasebetiyle
1 24 400:401
2 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : 1962 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 33 290:293
3 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa Özerin, Antalya'da akar yakıt fiyatlarının yeniden tetkik edilerek indirilip indirilemiyeceğine dair sözlü sorusuna cevabı
3 45 228:229
4 Söz Alanlar MEHMET İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret Turhangil'in, Et ve Balık Kurumundan geçen bir ay içinde işine son verilen işçilere dair sözlü sorusuna cevabı
4 65 207:208