E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İZMİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 11.4.1974 tarihli 45. Birleşimde Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 25.3.1974 gün ve 14838 sayılı Resmi Gazetede neşredilen teşvik belgeleriyle ilgili gündem dışı demecine cevabı.
14 50 299:302
2 Söz Alanlar MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İZMİR) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
16 59 395:408