E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MAHMUT ÖZDEMİR (SİVAS) (YEREL YÖNETİM BAKANI) : Yerel Yönetim Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
36 31 427:432
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar MAHMUT ÖZDEMİR (SİVAS) (YEREL YÖNETİM BAKANI) : 1979 Yılı Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
42 40 389:392
3 Söz Alanlar MAHMUT ÖZDEMİR (SİVAS) (YEREL YÖNETİM BAKANI) : 1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi münasebetiyle.
43 45 33:43
43 46 71:80
43 47 107:116 120:121 144
4 Söz Alanlar MAHMUT ÖZDEMİR (SİVAS) (YEREL YÖNETİM BAKANI) : Korunmaya muhtaç çocuklara dair açıklaması.
43 52 286:287