E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar LEBİT YURDOĞLU (İZMİR) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Toplum ve köy kalkınmasında takibedilecek politika hakkındaki genel görüşme münasebetiyle
19 54 559
19 61 782:794
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar LEBİT YURDOĞLU (İZMİR) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : 1965 yılı Bayındırlık Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 34 648:651
3 Söz Alanlar LEBİT YURDOĞLU (İZMİR) (KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 35 859:863