E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar LÜTFİ DOĞAN (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
35 26 241:243
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar LÜTFİ DOĞAN (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : 1979 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
41 34 300:310
3 Söz Alanlar LÜTFİ DOĞAN (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
43 77 954:955