E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar LÜTFÜ TOKOĞLU (KOCAELİ) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
26 35 130:135
2 Söz Alanlar LÜTFÜ TOKOĞLU (KOCAELİ) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Konya Üyesi Fakih Özlen'in, üniversitelerdeki öğrenci ve Seydişehir olaylarına dair gündem dışı demecine cevabı.
27 48 266:267
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar LÜTFÜ TOKOĞLU (KOCAELİ) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı'nın, İstanbul Birinci Film ve Hafif Müzik Festivali konusundaki gündem dışı demecine cevabı.
29 15 306:310
4 Söz Alanlar LÜTFÜ TOKOĞLU (KOCAELİ) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 34 416:422