E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Devlet Üretme Çiftlikleri Genci Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
16 58 263:276
2 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata, Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Halil Tunç'un, Devlet Üretme Çiftliklerinde devanı eden grev hakkında gündem dışı demeçlerine cevabı. .
17 64 52:54
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Çukurova'da beyaz sinekle mücadele konusunda Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun gündem dışı demecine cevabı.
22 53 13:17
4 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, ziraî mücadele ilâçlarına yapılan zamma dair gündem dışı demecine cevabı.
22 55 94:95
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun;Çukurova'daki son sel felâketi, beyaz sinek tahribatı ve çiftçiye yardım konusunda gündem dışı demecine cevabı.
27 58 554:558
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
6 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın 16.12.1976 tarihli 14. Birleşimde «Cumhurbaşkanlığı sunuş yazıları» hakkındaki gündem dışı demecine cevabı.
29 15 294:296
7 Söz Alanlar KORKUT ÖZAL (ERZURUM) (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI) : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 35 581:595