E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulu programı münasebetiyle
17 22 161:172
2 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, plan için sarf edilen paraya dair sorusuna cevabı
17 30 474:475
3 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1964 yılı Başbakanlık bütçesi münasebetiyle
18 35 139:145
4 Demeçler Ve Söylevler KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ın, Tabiî Üye Kadri Kaplan'ın Kıbrıs meselesi ve Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün partilerarası münasebetler konusundaki ifadelerine dair sözleri
19 47 107:110
5 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Tabiî Üye Kadri Kaplan'ın Kıbrıs meselesi ve Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün partilerarası münasebetler konusundaki ifadelerine dair sözleri
19 47 107:110
6 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (ADANA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kıbrıs olayları ve Hükümetin takibettiği politika hakkında gerekli izahatı vermek üzere Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasına dair önerge münasebetiyle
21 90 572
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
7 Demeçler Ve Söylevler KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ın, Türk-Rus yakınlaşmasının lüzumuna ve Kültür Mübadelesi Anlaşmasının şimdiye kadar yapılmakta bulunandan daha ileri bir mahiyet taşımadığına dair
22 7 140:142
8 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sami Kırdar'ın, Dışişleri Bakanının İspanya ziyaretine dair sorusuna cevabı
22 8 190:191 195:197
9 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakanlık 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 30 149 174:179
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
10 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (ADANA) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Tabiî Üye Suphi Karaman'ın, Sıkıyönetim Mahkemelerinde yargılanan sanıklara hâkim önüne çıkarılmadan önce özel sorgulamalarda işkence yapıldığı konulu haberlerin gazetelerde yer aldığına dair gündem dışı demecine cevabı
12 73 66:67