E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi İzzet Birand'ın, memleketimizi ziyaret eden Alman Parlâmento Heyetinin karşılanması merasimine dair sözlü sorusuna cevabı
22 8 173:175