E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Yozgat Üyesi Süleyman E. Ergin'in, memleketimizin içinde bulunduğu enerji sıkıntısı ve bu sıkıntıyı gidermek için sunî yağmur Yağdırılmasına dair gündem dışı demecine cevabı.
13 6 165:168
2 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın, petrol ve enerji bunalımı ve bu bunalımın Türk ekonomisine etkilerine dair gündem dışı demecine cevabı.
13 19 279:283
3 Söz Alanlar KEMAL DEMİR (BOLU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kahraman Maraş Üyesi Hilmi Soydan'ın, Elbistan ve Afşin ilçelerinde yapılacak 7 milyar kilovatlık termik santrala dair gündem dışı demecine cevabı.
13 20 295:297