E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Önergeler KAZIM YURDAKUL (SAKARYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Millet Meclisinin 1027 numara ile kabul ettiği 440 sayılı Kanun tabiî kuruluşlardan sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş tabibi ve eczacıların 224 ve 472 sayılı kanunlardan istifade ettirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere bir Geçici Komisyon kurulmasına dair
30 117 485:486