E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Türk Civa İşletmeleri Anonim Şirketine dair sorusuna cevabı.
33 83 281:282
2 Söz Alanlar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 11-14 Ekim 1977 tarihleri arasında Lüksemburg ve Brüksel'de yaptığı temaslar hakkında; 11 Ekim 1977 tarihli 85. Birleşimde Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın «Erzurum Aşkale kömür ocağı» konulu gündem dışı demeci hakkında açıklaması.
33 87 377:380
3 Söz Alanlar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Lüksemburg ve Brüksel'de yaptığı temaslar hakkında verdiği bilgi nedeniyle İçtüzüğün 132 nci maddesine göre yapılan görüşme münasebetiyle.
33 88 424:427