E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar KAMİL OCAK (MEHMET KAMİL OCAK) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : 1966 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
32 40 271:274
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar KAMİL OCAK (MEHMET KAMİL OCAK) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayak Evine dair sözlü sorusuna cevabı
37 7 219:221
3 Söz Alanlar KAMİL OCAK (MEHMET KAMİL OCAK) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
38 27 509:512
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar KAMİL OCAK (MEHMET KAMİL OCAK) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet Özgüneş'in, 17 Eylül 1967 günü Kayseri'de vukubulan olaylara dair sözlü sorusuna cevabı
44 4 82 85:86
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar KAMİL OCAK (MEHMET KAMİL OCAK) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
50 27 397:403