E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 1980 yılı Başbakanlık Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
45 29 177:181
2 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 1980 yılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
45 30 228:229
3 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 1980 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
45 30 224
4 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Senatoda Skandal» başlığı altında bir gazetede yayınlanan şahsı ile ilgili haber hakkında açıklaması.
45 30 196:197
5 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kamu güvenliğine ve kolluk hizmetlerine ilişkin bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve. bunlara yeni hükümler eklenmesi hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle.
46 38 562:563