E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (DEVLET BAKANI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANI VEKİLİ) : Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un, Çanakkale mevkiindeki askeri mıntıkalara dair sözlü sorusuna cevabı
5 91 407