E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HAYRETTİN ERKMEN (GİRESUN) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Metin Toker'in İran ve Afganistan'daki olaylar ve bu olayların ülkemiz ve bölgemiz üzerindeki muhtemel etkilerine dair gündem dışı demeciyle ilgili açıklaması.
44 19 432:434
2 Söz Alanlar HAYRETTİN ERKMEN (GİRESUN) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ABD Hükümeti arasında bugünlerde imzalanması muhtemel müşterek Savunma Anlaşmasına dair demeci ile ilgili açıklaması.
44 20 450:451
3 Söz Alanlar HAYRETTİN ERKMEN (GİRESUN) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 1980 yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
46 35 266:276
4 Söz Alanlar HAYRETTİN ERKMEN (GİRESUN) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Metin Toker'in, «Türkiye ve Yunanistan'ın Ege üzerindeki 714 ve 1157 sayılı notamların kaldırılması» hakkında gündem dışı konuşması ile ilgili konuda açıklaması.
46 40 588:590