E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Çay Kurumu kanunu teklifi münasebetiyle
66 103 698:701 708
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1972 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 32 231:238 240
3 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 6.12.1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle İlgili Yetki kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Tarım ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları münasebetiyle
4 67 717:719
4 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük kanunu tasarısı münasebetiyle
5 78 379 397
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar HAYDAR ÖZALP (NİĞDE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1973 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
9 29 307:315