E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HASAN ESAT IŞIK (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
15 55 388:403
2 Söz Alanlar HASAN ESAT IŞIK (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı münasebetiyle
17 70 191
3 Söz Alanlar HASAN ESAT IŞIK (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Yedek subay adaylarının kısa süreli askerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun, tasarısı münasebetiyle
17 70 205:210
17 73 293 295 298:299
17 75 381:385
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar HASAN ESAT IŞIK (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
35 27 390:395
5 Söz Alanlar HASAN ESAT IŞIK (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle.
38 68 116:117
6 Söz Alanlar HASAN ESAT IŞIK (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31. maddenin (A) bendi ile 49. ve ek geçici 14. maddelerinin değiştirilmesine, 66 ve 112. maddesinin 3. fıkra (d) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle.
38 70 173:175