E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HASAN EKİNCİ (ARTVİN) (ORMAN BAKANI) : 1980 yılı Orman Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
46 36 320:324