E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (AFYONKARAHİSAR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, subay ve astsubaylara verilen elbiselik kumaşların dikim bedellerine dair sözlü sorusuna Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'in cevabı münasebetiyle
26 72 786
2 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (AFYONKARAHİSAR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 78 202:212
3 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (AFYONKARAHİSAR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
29 108 595:599
4 Önergeler HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (AFYONKARAHİSAR) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair (Millet Meclisi 1/861; Cumhuriyet Senatosu 1/562)
29 105 359:361 391:392