E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET BAKANI) : 1970 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
62 28 729
2 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
63 30 245:254
3 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Plânlama Teşkilâtı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
63 30 281:285
4 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET BAKANI) : 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
63 38 684