E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HASAN AKSAY (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
21 51 557:558
2 Söz Alanlar HASAN AKSAY (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Tabii Üye Mehmet Özgüneş'in, Antalya'da yağma edilen Vakıf malları hakkındaki gündem dışı demecine cevabı
21 51 553
3 Söz Alanlar HASAN AKSAY (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
22 53 48:50 63:64
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar HASAN AKSAY (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
25 31 281:284
5 Söz Alanlar HASAN AKSAY (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
25 31 255:257
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
6 Söz Alanlar HASAN AKSAY (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1977 yılı Bütçe Kanunu, tasarısı münasebetiyle
30 29 318:320
7 Söz Alanlar HASAN AKSAY (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
30 29 300:302