E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, hayat pahalılığı ve alınması gerekli tedbirlere dair gündem dışı demecine cevabı.
24 24 471:473
2 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın;Et-Balık Kurumunun mamullerine yaptığı zamlarla ilgili gündem dışı demecine cevabı.
24 28 548:551
3 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
26 35 158:165
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle,
31 34 453:461
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : 1980 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
45 33 533:539
6 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : TC Ziraat Bankasının tasvibe sunulan 1967 1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 468 numaralı Kanunun değişik 3. maddesi uyarınca hazırlanan Kamu iktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile komisyonun görüşü münasebetiyle.
46 46 697:698