E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1978 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
35 28 564:569
2 Söz Alanlar HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10, 12 ve 20. maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
38 67 65:66 71:72
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1979 yılı [Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
41 37 678:683
4 Söz Alanlar HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 1479 sayılı esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve bu Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
43 58 479:482 498