E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Dördüncü Beş Yıllık (1979-1983) Kalkınma Planının 16.10.1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 1. maddesine göre sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu münasebetiyle.
39 9 416:428
39 10 474
2 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1979 yılı Başbakanlık Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
41 33 215:220
3 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1979 yılı Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
41 33 233:236
4 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arkadaşlarının, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının bir beyanına dair önergesi münasebetiyle.
43 74 874
5 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arkadaşlarının, Kıbrıs konusundaki önergesi münasebetiyle.
43 74 862:863