E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HÜSEYİN ATAMAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, Danıştay Birinci Başkanlığına dair sorusuna Devlet Bakanı Hüseyin Ataman'ın cevabı münasebetiyle
26 75 879
2 Söz Alanlar HÜSEYİN ATAMAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 77 136
3 Önergeler HÜSEYİN ATAMAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Taksim'de yapılacak turistik otel için kurulacak şirkete Vakıflar Umum Müdürlüğünün de iştirakini temin edecek kanun tasarısının havale edildiği komisyonlardan üçer üyenin katılması ile teşkil edilecek bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (Millet Meclisi 1/803; Cumhuriyet Senatosu 1/150)
28 86 11
4 Söz Alanlar HÜSEYİN ATAMAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek anonim ortaklığına Vakıflar Genel Müdürlüğünün katılmasına dair kanun münasebetiyle
28 91 283:284 292 295