E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HÜSEYİN ÖZALP (SAMSUN) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1980 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
45 31 354:358