E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HÜSEYİN ÖZALP (SAMSUN) (ORMAN BAKANI) : Orman Bakanlığı 1970 malî yılı bütçesi münasebetiyle
56 39 650:654
58 71 506:509
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar HÜSEYİN ÖZALP (SAMSUN) (ORMAN BAKANI) : Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
63 34 106:112