E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
1 Önergeler HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI VEKİLİ) : 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 2. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısının havale edildiği komisyonlardan üçer üye alınmak suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
52 49 488