E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HÜDAİ ORAL (DENİZLİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 1964 yılı Sanayi Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 41 913:914
2 Söz Alanlar HÜDAİ ORAL (DENİZLİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Devrekâni Ovasından geçen sudan faydalanması hususunda ne düşünüldüğune dair sorusuna cevabı
19 56 633
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar HÜDAİ ORAL (DENİZLİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri kazalarının içme ve sulama tesislerine dair sözlü sorusuna cevabı
22 5 96:97
4 Söz Alanlar HÜDAİ ORAL (DENİZLİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 34 643:648
5 Söz Alanlar HÜDAİ ORAL (DENİZLİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Sanayi Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 36 962:969