E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar GÜRHAN TİTREK (CUMHURİYET SENATOSU ÇANKIRI ÜYESİ) (DEVLET BAKANI) : Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve bölge birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği kanun tasarısı münasebetiyle
54 18 677